home contac us 관리자
*** 연구개발전담부서 인정 ***
작성자 : 운영자 | 등록일 : | 조회 : 4,139

 

 

  (기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률) 제14조,  같은 법 시행령 제16조제2항 및 

 

제27조제1항에 따라 (주)일호산업이 연구개발전담부서로 인정되었음을 알려 드립니다.

 

 

 

                                                   

 

※ 최종수정일 :